Skip to main content

Bizipen esanguratsuetatik ikasiz

Sormenerako, harremanetarako eta lanerako gaitasunak garatzen

6-12 urte bitartean, haurraren etapa ARRAZONAMENDUArena da, pentsamendu magikotik logikora pasatzen denekoa, KULTURAren jabekuntzarena eta garapen INTELEKTUAL eta ETIKOArena. Etapa honek, sormenerako, harremanetarako eta lanerako gaitasunak garatzeko aukera ematen du.

Urte horietan zehar, haurrek AUTOERAIKUNTZAn lan egingo dute eta, modu horretan, ikaskuntzaren oinarri izango diren hainbat gaitasun garatuz joango dira, hala nola ekimena, autonomia eta sormena.

Hizkuntza nagusia EUSKARA izango da.

Lehen hezkuntza

Etapa honetan alderdi hauek nabarmenduko dira:

TALDEA

Lehen hezkuntzako haurrek Haur Hezkuntzan garatutako NI-a finkatuko dute, eta etapa honetan taldeak hartuko du indarra, NOR NAIZ NI TALDEAN pixkanaka garatuz; NI bezalakoekin GU bat eraikiz.

Norberaren segurtasun indibiduala landu eta gero, taldean ondo sentitzearen segurtasuna bilatuko dute. Besteengandik baloratua, onartua eta errespetatua sentitzean, taldean toki bat dutela eta garrantzitsuak direla sentituko dute eta honek segurtasun handia emango die.

Ikastolan, gertatzen diren talde egoerak behatu eta aztertzeaz gain, talde izaera lantzeko zenbait jarduera egiten ditugu egunerokotasunean: rolak, gatazkak, emozioak etabar lantzen dira. Egunero tarte bat eskaintzen diogu lanketa pertsonalari, eta hori, normalean, taldearen babesarekin batera lantzen dugu.

ELKARRIZKETA

Elkarrizketei garrantzi handia ematen diegu. Hizkuntza modu praktikoan lantzeaz gain, beste zenbait gauza ere jorratzen dira:

  • Besteen ikuspuntuak kontuan hartzea.
  • Beraien ideia propioak baloratzea.
  • Hainbat gairi buruz hausnartzea.
  • Elkarrizketa erritmoa: pentsatu, esan, entzun…

GATAZKEN KUDEAKETA

Gertatzen diren gatazketan oinarrituz, arazoak modu eraikitzailean lantzen ditugu. Enpatia, frustrazioa, errespetua eta emozioen onarpena zein kudeaketa egokia landuko ditugu, besteak beste.

Nola egiten dugu lan

.

Ezaugarriak

.

Zer lantzen dugu

.

Gelako lanak

.

Ebaluazioa

.