Close
;
EZAUGARRIAK

PENTSATZEN IKASI

Gure Ikastolan, haurrak, euren aurrerakuntzen protagonista kontsideratzen ditugu. Haurren motibazio eta interesetatik abiatuta, aurretik dakitena eta egoera berrien arteko loturak ezartzen laguntzean datza gure metodologia. Modu honetan, pentsatzen, haien ikuspuntuak plazaratzen, kritikoak izaten, hipotesiak sortzen edota arazoen aurrean konponbideak formulatzen trebatu daitezen saiatuko gara, helduek aurrez erantzunak ematearen zain egon ez daitezen.

BEHARRAK ASETU

Adin hauetako haurrek hain beharrezkoa dituzten afektibitatea, atsedena, elikadura, higienea eta zainketa asetzea bilatuko dugu.

GARAPEN OSOA

Beste batzuen artean, honakoak bultzatzen saiatuko gara: autoestima, afektibitatea, maitasuna… bai eta garapen motore, kognitibo, sozial eta linguistikoa. Hau da, haurra modu globalean ikusten dugu eta haurra osatzen duten alderdi guztien garapenari ematen diogu garrantzia.

ADIN DESBERDINETAKOAK BATERA

Ikastola txikia izanik, haur guztiek dute elkarrekiko harremana. Handiek txikiengandik eta txikiek handiengandik, guztiek ikasten dute.

EUSKARA

Kultura eta euskararekiko maitasuna bultzatuko dugu bere erabilera sustatzeko ohiturak bultzatuz.

FAMILI GIROA

Familiekiko gertutasuna: Ikastola txikia izanik, irakasle eta familien arteko gertutasuna handia da eta komunikazioa zuzena.

HERRIAREKIKO LOTURA

Ingurune hurbilarekiko lotura eta ezagutza sustatzen ditugu. Ikastola herriaren parte da eta herria Hezkuntza Komunitatea-ren barruan dago. Ildo horretan, bertako toki eta jendearekiko harremanetan sakonduko dugu, bi norabideko ezagutzan; batetik, haurrak herriko txoko eta bizimodu ezberdinetara hurbilduz (baratzeak, ikuiluak, dendak, tailerrak…), eta, bestetik, herriko jendea ikastolara etorriz.

NATURAREKIKO HARREMANA

Testuinguruak ematen dizkigun aukerez baliatuz, naturaz gozatzeko eta hura zaintzeko bideak zein jarrerak sustatuko ditugu. Aukerarik denean, Ikastolaz haraindi, gure inguruneko natura guneak izango ditugu ikastoki (erreka, mendia, zelaia…).
METODOLOGIA

AFEKTIBITATEA

Ikastolan haur bakoitzaren garapen afektiboari garrantzia berezia ematen diogu, garapen emozionala landuz eta komunikazioan oinarritutako harremanak sustatuz.

GARAPEN OSOA

Haurra OSOTASUNEAN ikusten dugu eta haurra osatzen duten alderdi guztien garapenari ematen diogu garrantzia.

IKASKUNTZA ESANGURATSUA

Gure Ikastolan, haurrak, euren aurrerakuntzen protagonista kontsideratzen ditugu. Haurren motibazio eta interesetatik abiatuta, aurretik dakitena eta egoera berrien arteko loturak ezartzen laguntzean datza gure metodologia. Modu horretan, pentsatzen, haien ikuspuntuak plazaratzen, kritikoak izaten, hipotesiak sortzen edota arazoen aurrean konponbideak formulatzen trebatu daitezen saiatzen gara, helduek aurrez erantzunak ematearen zain egon ez daitezen.

HAUR AKTIBOAK ETA AUTONOMOAK

Haurrak askatasunez mugitzeko, sentitzeko eta pentsatzeko eskubidea dauka. Haurra bere ikaskuntza prozesuaren partaide aktiboa da eta berezkoa duten autonomiarako jarrera “nik bakarrik egin nahi dut” errespetatu eta bultzatuko dugu.

OINARRIZKO BEHARRAK ASETZEA

Haurrek dituzten oinarrizko beharrei garrantzia berezia ematen diegu; horregatik, behar horiek asetzen saiatzen gara: behar fisiologikoak, afektiboak, komunikatiboak eta mugimenduzkoak.

ASKATASUNA ETA LIMITEAK OINARRI

“Askatasun ezarekin bizitzeak ez du merezi eta limiterik gabe ezin lasai bizi” Rebeca Wild.

Giro lasai bat mantentzearen helburuarekin jarri behar dira limiteak, baina askatasuna sentitzea beharrezkoa dute.

JOLASA, MUGIMENDUA ETA ESPERIMENTAZIOA BALIABIDE NAGUSI

Jolastuz, esploratuz eta esperimentatuz gauzatzen du haurrak bere garapen kognitiboa. Horretarako, Ikastolan espazio egokituak eta material anitzak eskaintzen dizkiogu. Inguruarekin eta naturarekin harreman zuzena izanik.

MOTIBAZIOA ETA GOZAMENA BULTZATU

Haurrak ikaskuntza prozesua garatzeko oinarri dira. Motibatuta badago eta jardutean gozatzen badu, aurrera egingo du.

IKASKUNTZA PROZESUA EMAITZEN GAINETIK

Emaitzei baino, ikaskuntza-prozesuari berari ematen diogu garrantzia.
BALIABIDEAK

SEGURTASUNEZKO ETA KONFIANTZAZKO INGURU

Haurra esploratzera eta aktiboki parte hartzera animatzen duen segurtasunezko ingurua da Ikastola. Hala, haurrak, potentzial guztia garatuz, aurkikuntzak egingo ditu, eta zentzumenak esnatu eta irudimena askatuko ditu.

PRESTATUTAKO ESPAZIOEKIN

Haurren beharretara eta adinera egokitutako material eta altzariekin.

LAN AUTONOMOA AHALBIDETZEN DUENA

Haurra orain eta hemen dago denbora guztian, kontzentratuta, bere jardueraz gozatzen.

MATERIAL MANIPULATIBOA

Haurrak modu autonomoan lan egin ahal izateko diseinatutakoa, bere esanahia barneratzera ailegatuz. Horrek etengabeko arrakasta-momentuak ematen dizkio, eta autoestimua nahiz gehiago ikasteko grina handiagotzen dizkio.

“La mano es el instrumento de la mente.” M. Montessori.

ASKATASUNEAN, ERANTZUKIZUNEAN eta ERRESPETUAN oinarritutako ingurua, eskakizunik eta itxaropenik gabe.